Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Współpraca

Współpraca z innymi osobami i podmiotami a także efekt nawiązanej współpracy

rodzina, opiekunowie prawni, bliscy, znajomi - współpraca polega na wspierania rodzin, opiekunów prawnych, bliskich, znajomych z codziennymi trudnościami związanymi z niepełnosprawnością

- informowaniu o zachowaniach i uczestnictwie w prowadzonych zajęciach

- spotkaniach okolicznościowych

- dążeniu do poprawy wzajemnych relacji

ośrodki pomocy społecznej – w ramach współpracy z ośrodkami pomocy społecznej uczestnicy mają możliwość skorzystania z rządowego programu dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- stały kontakt z pracownikami socjalnymi

- udzielanie informacji na temat przysługujących świadczeń pieniężnych

- poszukiwania nowych uczestników zajęć, ustalenie ich potrzeb i sytuacji życiowej

- udział w powiatowym pikniku dla osób niepełnosprawnych

pcpr – pozyskiwanie informacji i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego

poradnie zdrowia psychicznego, szpitale psychiatryczne, inne zakłady opieki zdrowotnej - kontakt indywidualny z lekarzami psychiatrami, lekarzami rodzinnymi, przekazanie informacji o zasadach funkcjonowania i kierowania uczestników do placówki

- współpraca w zakresie pomocy w ustalaniu i załatwianiu wizyt lekarskich, wspólne wizyty z uczestnikiem

- pomoc w zakupie leków

powiatowy urząd pracy - pomoc w opiece nad uczestnikami poprzez skierowanie starzystów do placówki

kościoły i związki wyznaniowe – wsparcie duchowe i organizacja modlitwy ( rekolekcje, msza święta )

sławieński dom kultury – otrzymywanie informacji o organizowanych wystawach, udział w wystawach

- udział w cyklicznych konkursach np. na palmę wielkanocną, konkursy plastyczne

- możliwość korzystania z sali i nagłośnienia w czasie przygotowań do występów

- udział w imprezach okolicznościowych ( Dzień Papieski, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i inne )

inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników

- instytucje, zakłady, osoby prywatne – ofiarowanie darowizn w postaci napoi, słodyczy, chleba, kiełbasy, drewna

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna – stała współpraca w zakresie kierowania osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w jednostce

  • ośrodki wsparcia z gmin sąsiednich, warsztat terapii zajęciowej „Akson” - wymiana doświadczeń, wspólne spędzanie czasu wolnego.


    Podjęto również działania mające na celu rozszerzenie zasięgu działania ośrodka poprzez nawiązanie współpracy z placówką wsparcia dla osób niepełnosprawnych z partnerskiego miasta Rinteln – Lebenshilfe Rinteln e.V.