Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pracownie

Usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych w następujących pracowniach:

Cele i zadania realizowane są w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie poprzez terapię zajęciową w ramach pracowni sportowo - ruchowej, pracowni komputerowo-poligraficznej, pracowni plastycznej i rękodzieła, pracowni majsterkowicza, pracowni kulinarnej, pracownia zaradności życiowej oraz świetlicy w ramach, których realizowane są wszelkiego rodzaju treningi:

Pracownia plastyczna i rękodzieła Podstawa realizacji: terapia manualna i artystyczna. Prace ręczne przy użyciu różnych technik plastycznych, dekoracja pomieszczeń, pobudzanie wrażliwości estetycznej poprzez sztukę, zachęcanie do ekspresji twórczej i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych na terenie miasta. Wykorzystanie pracowni: Prace indywidualne z zastosowaniem różnych technik plastycznych (akwarele, prace zdobnicze, dekorowanie pracami pomieszczenia Domu, prace plenerowe, wykonywanie kartek okolicznościowych, wystawy i kiermasze w ramach imprez integracyjnych, udział w wystawach artystycznych organizowanych na terenie Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie). Pracownia współpracuje z pracownią komputerowo – poligraficzną, majsterkowicza oraz świetlicą.

Pracownia komputerowo - poligraficznaPodstawa realizacji: zasady bhp, nauka podstaw obsługi komputera oraz poszczególnych urządzeń i narzędzi poligraficznych, pisanie i kserowanie różnego rodzaju pism i druków, przygotowywanie , wykonywanie zaproszeń i dyplomów, laminowanie i bindowanie, oprawa dokumentów. Ciągłe usprawnianie manualne i intelektualne, które pozytywnie wpływa na podwyższanie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników Domu. Wykorzystanie pracowni: -wykonywanie prac (kserowanie, laminowanie, bindowanie), -współpraca ze świetlicą, pracownią plastyczną i rękodzieła w zakresie przygotowywania do imprez organizowanych w Domu, wykonywanie dyżurów porządkowych, -przygotowywanie materiałów pomocniczych takich jak: śpiewniki, strony tytułowe, spisy treści, szaty graficznej, -wykonywanie napisów, podziękowań, kart okolicznościowych, zaproszeń, tablice informacyjne, ceny, opisy eksponatów na wystawy i kiermasze, ogłoszenia, działania promocyjne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i poligraficznego, -prezentacja zdjęć na komputerze, wykonywanie zdjęć, filmów, prezentacja filmów, -wyszukiwanie informacji w internecie, obsługa poczty elektronicznej, -prace z urządzeniami takimi jak: laminarka, drukarka, kserokopiarka, gilotyna, aparat fotograficzny, kamera.

Pracownia majsterkowiczaPodstawa realizacji: zasady bhp, prosta obróbka drewna i metalu, drobne naprawy sprzętu domowego, pomoc w czynnościach konserwatorskich, nauka obsługi i eksploatacji niektórych narzędzi, wykonywanie powłok malarskich i lakierniczych, uczestnicy poprawiają sprawność manualną rozbudzając w sobie przy okazji zainteresowania techniczne. Wykorzystanie pracowni: W pracowni wykonywane są głównie wyroby z drewna przy zastosowaniu różnych narzędzi. W większości są to zajęcia polegające na: -usprawnianiu manualnym, -nauce posługiwania się różnymi narzędziami, -zachęcaniu do samodzielnej pracy, -ukazaniu ciekawych stron pracy majsterkowicza (satysfakcja z wykonanej pracy). Najczęstsze wyroby to: oprawy do obrazów i luster, obudowy i podstawki do wyrobów świątecznych, montowanie płyt na zawieszenie narzędzi, szablony i ramki. Pracownia współpracuje z pracownią plastyczną i rękodzieła. W ramach pracowni wykonuje się bieżące naprawy mebli, zamków, sprzętu domowego itp.

Świetlica-obszar działalności rekreacyjno-kulturalno-oświatowejPodstawa realizacji: nauka umiejętnego wykorzystania czasu wolnego, współorganizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze wewnętrznym, gry świetlicowe, współtworzenie kroniki Domu, rozwijanie zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie rozmów indywidualnych i grupowych, organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych, udział w różnych imprezach o charakterze integracyjnym: treningi: umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, aktywności i odpowiedzialności, spędzania czasu wolnego. Wykorzystanie pracowni: Zebrania społeczności Domu, przygotowywanie imprez artystycznych, planowanie, słuchanie muzyki, oglądanie programów edukacyjnych, dyskusje, pogadanki, gry świetlicowe. Świetlica współpracuje ze wszystkimi pracowniami Domu.

Pomieszczenie do treningu samoobsługi i zaradności życiowej
Podstawa realizacji:  zajęcia higieniczno-gospodarcze (dyżury porządkowe), trening higieny osobistej i estetyki noszenia odzieży, nauka korzystania z urządzeń AGD (suszarka, żelazko, pralka automatyczna, kuchenka, mikser, toster, lodówka, zmywarka), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, nadzór nad systematycznością zażywania leków, nadzór opiekuńczy w ramach zajęć w różnych pracowniach - według potrzeb, szczególnie w zajęciach organizowanych poza placówk.

Pracownia sportowo – ruchowa (tenis stołowy, piłkarzyki, bieżnia, gimnastyka, orbitrek, rower stacjonarny i wiele innych).Celem działań podejmowanych w tej pracowni jest zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie świadomej aktywności sportowo- ruchowej wśród osób niepełnosprawnych. Pracownia wyposażona jest m.in. w sprzęt i przybory niezbędne przy wykonywaniu ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych, rozciągających, relaksacji i wielu innych (atlas rehabilitacyjny, 4 rowery rehabilitacyjne, steper, bieżnia, orbitrek, stół do tenisa stołowego, 5 materacy gimnastycznych, piłki rehabilitacyjne, ławeczki oraz drobny sprzęt do zajęć ruchowych, do gimnastyki.

Pomieszczenie do indywidualnego poradnictwa psychologicznego i socjotrapeutycznego pełniące jednocześnie funkcję pokoju wyciszenia

Pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, który pełni także funkcję pokoju wyciszenia. Do zadań psychologa należy wykonywanie diagnozy psychologicznej uczestników, okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z instruktorami terapii zajęciowej w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco-aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia. Podczas spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym , mają możliwość przeprowadzania treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych t.j.: trening umiejętności prowadzenia rozmowy, trening umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.

Zadania socjoterapeuty

• udzielanie pomocy w formie poradnictwa, konsultacji, zajęć indywidualnych i grupowych,

• wspomaganie uczestników w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym,

• prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych, ukierunkowanych na eliminowanie lub zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania u uczestników,

• pomoc w pokonywaniu trudności przez uczestników mających problemy osobiste, życiowe,

• organizowanie podczas spotkań takich sytuacji społecznych, które sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych,

• ciągła współpraca z rodzicami, opiekunami uczestników,

• prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej uczestników i funkcjonowania jednostki,

• udział w posiedzeniach zespołu wspierająco-aktywizującego uczestników

Pracownia kulinarna

Zajęcia kulinarne prowadzone są w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego taki jak: miksery, malaksery, roboty kuchenne, mikrofala, kuchenka elektryczna, piekarnik, zmywarka do naczyń, gofrownica itp.