Prace należy składać do 27 października 2016 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie przy ulicy Mielczarskiego 1 (I piętro pok. nr 206). Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej sds.slawno.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 listopada 2016 r. w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Sławnie podczas jubileuszu ŚDS. Laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody rzeczowe. Honorowy patronat nad konkursem „Jestem pełnosprawny dla niepełnosprawnych” sprawuje
Krzysztof Frankenstein – Burmistrz Miasta Sławno.